รับสมัครงานabc


มิสเตอร์ โดนัท เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2521 ในนามของ บริษัท ไทยแฟรนไชซิ่ง

จำกัด ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งสาขาแรกที่ สยามสแควร์พร้อมกับมีกาแฟขายที่ร้าน ทำให้คนไทยหันมานิยมทานโดนัทกันมากขึ้น

โดยใน