News & Activity

Image

ร่วมส่งไอเดียเครื่องดื่มสุดคลู ที่อยากให้มีที่มิสเตอร์ โดนัท

50 ไอเดียแรก รับบัตรชมภาพยนต์ 2 ใบ มูลค่า 360.- (รวมจำนวน 50 รางวัล)
 ร่วมสนุกในวันที่ 1 ก.พ. 2562  เวลา 17.00-20.00 น. ช่วง On-Air  เท่านั้น
 

ร่วมส่งไอเดียเครื่องดื่มสุดคลู ที่อยากให้มีที่มิสเตอร์ โดนัท

กติกา:
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก  Mister Donut Line Official
2. ส่งไอเดียเครื่องดื่มเครื่องดื่มสุดคูล ที่อยากให้มีที่ร้านมิสเตอร์ โดนัท 
3. พิมพ์คำตอบ  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ , ในหนึ่งข้อความเท่านั้น
   (ตัวอย่าง:  น้ำชารสมะม่วง  ชื่อ –นามสกุล ที่อยู่   เบอร์โทร 088-xxx-xxxx)
4. ขอสงวนสิทธิ์ 1   LINE  Account / 1 ไอเดีย
5. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :  ในวันที่  1 ก.พ. 2562 ช่วง On-Air  เวลา 17.00 -20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
6. ประกาศผลกิจกรรม :  4 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น ผ่านทาง  Facebook Mister Donut (Thailand)
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับขณะร่วมกิจกรรมตอบคำถาม
   ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ภายในเวลา 12.00 น.  หากเกินระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์ 
8. 1 รางวัล ได้รับบัตรชมภาพยนต์จำนวน  2 ใบ มูลค่ารางวัลละ  360.- รวมจำนวน 50 รางวัล
9. ของรางวัลประกอบด้วย บัตรชมภาพยนต์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็ก  รางวัลละ 2 ใบ มูลค่า 360.-
 (โดยบัตรชมภาพยนต์สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 28 ก.พ 2562 )
10. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันหลังจากผู้โชคดียืนยันสิทธิ์
11.  รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม คลิกhttp://www.misterdonut.co.th/news.php
 
เงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิก  Mister Donut Line Official ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีบัญชี LINE ในการเข้าเล่นกิจกรรมครั้งนี้เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำตามกฎ กติกาที่กำหนดทุกขั้นตอน ครบถ้วนและถูกต้อง  ทางแบรนด์มิสเตอร์ โดนัท  (ประเทศไทย) จะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ระบุไว้เท่านั้น
 3. แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท (ประเทศไทย)จะคัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ที่ส่งไอเดียเครื่องดื่ม 50 ท่านแรก  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธ์ 1  Account LINE  / 1 ไอเดีย
 5.  ร่วมกิจกรรมได้ในวันที่  1 ก.พ. 2562  ช่วง On-Air เวลา 17.00 - 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 4  ก.พ  เวลา 18.00 น ผ่านทาง  Facebook Mister Donut (Thailand)
 7. 1 รางวัล ได้รับบัตรชมภาพยนต์จำนวน  2 ใบ มูลค่ารางวัลละ  360.- รวมจำนวน 50 รางวัล
 8. ของรางวัลประกอบด้วย บัตรชมภาพยนต์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็ก  รางวัลละ 2 ใบ มูลค่า 360.-
   (โดยบัตรชมภาพยนต์สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 28 ก.พ 2562 )
 9. ทางทีมงาน จะส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์  ภายใน 15 วันหลังจากผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับขณะร่วมกิจกรรมตอบคำถาม  ภายในวันที่ 6  ก.พ 2562 ภายในเวลา 12.00 น.  หากเกินระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์ 
 10. แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท บริษัท (ประเทศไทย)ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และของรางวัลโดยแจ้งให้ทราบ ผ่านทาง http://www.misterdonut.co.th โดยของรางวัลจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลที่ได้แจ้งไว้
 11.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตกลงและยินยอม อนุญาตให้แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท บริษัท (ประเทศไทย)ใช้ชื่อและ / หรือข้อมูลส่วนตัวซึ่งใช้ส่งผลงานหรือคำตอบในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ และโดยไม่จำกัดระยะเวลา  ในการประชาสัมพันธ์ของ แบรนด์ มิสเตอร์โดนัท  (ประเทศไทย) โดยแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท (ประเทศไทย) จะใช้ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความคิดเห็นที่ส่งโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการประชาสัมพันธ์ทางสื่อที่ทางแบรนด์มิสเตอร์ โดนัท บริษัท (ประเทศไทย)เห็นสมควร
 12. การส่งผลงานหรือคำตอบเพื่อร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าผลงานหรือคำตอบที่คิดขึ้นโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง และไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม  เป็นการหมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมสำหรับบุคคล ทั่วไปรวมถึงผู้เยาว์   ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงไม่มีภาพหรือส่วนประกอบอื่นใดอันไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิ์สำหรับการใช้งานนั้นๆ และไม่จำเป็นต้องมีการรายงานใด ๆ หรือภาระค่าใช้สิทธิแก่บุคคลที่สาม
 13. ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเงินที่เท่ากับ หรือในรูปของผลประโยชน์อื่นๆ
 14. แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท บริษัท (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายที่มีพฤติการเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น หรือมีเหตุควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม
 15. การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่ง แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท บริษัท (ประเทศไทย) ผู้ร่วมกิจกรรมที่จะได้รับรางวัลต้องดำเนินการตามกติกาและสามารถยอมรับเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นรับทราบและ ยินยอมปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 16. กติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ LINE และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไของแบรนด์มิสเตอร์ โดนัท บริษัท (ประเทศไทย)เท่านั้น
 

 

Image

2 มี.ค. นี้ มาฮาพร้อมๆ กัน กับซาร่า ปะทะ Mister Donut Summer Fruity

2 มี.ค. นี้ มาฮาพร้อมๆ กันกับซาร่า และ Mister Donut Summer Fruity มา Live กันสดๆ 

 

2 มี.ค. นี้ มาฮาพร้อมๆ กัน กับซาร่า ปะทะ Mister Donut Summer Fruity

2 มี.ค. นี้ มาฮาพร้อมๆ กันกับซาร่า และ Mister Donut Summer Fruity มา Live สด ร้องเล่นเต้นดวลมุกแบบหรรษาฮาโค่ดๆ

ชมสดๆ พร้อมกันได้ที่นี่ Facebook Fanpage Mister Donut Thailand หรือเจอตัวเป็นๆ ได้ที่ร้านมิสเตอร์ โดนัท สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 1 เวลา 18.00 น. นะครับ 
ชมย้อนหลัง คลิ๊ก http://bit.ly/2CZWrBo

 

Image

มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

มิสเตอร์ โดนัท มอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี สืบเนื่องจากกิจกรรม “มิสเตอร์ โดนัท – โดนัทเดย์ ส่งต่อความสุข...ไม่สิ้นสุดปีที่ 8"

มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

มิสเตอร์ โดนัท ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) มอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี สืบเนื่องจากกิจกรรม “มิสเตอร์ โดนัท – โดนัทเดย์ ส่งต่อความสุข..ไม่สิ้นสุดปีที่ 8” นำรายได้จากการจำหน่ายโดนัทหน้าพิเศษ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,895 บาท เพื่อสนับสนุนทางมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และร่วมสมทบทุนสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์, รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดี เมื่อเร็วๆนี้       

ทางมิสเตอร์ โดนัท ขอขอบพระคุณลูกค้าทั่วประเทศสำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมา จนทำให้กิจกรรมดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จ และเราขอยึดมั่นช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมสืบต่อไป..

Image

ชี้แจงกรณีพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ในสังคมออนไลน์

มิสเตอร์ โดนัท ประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ขอเรียนชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่ถูกแชร์บนสื่อออนไลน์

ชี้แจงกรณีพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ในสังคมออนไลน์

​มิสเตอร์ โดนัท ประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ขอเรียนชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่ถูกแชร์บนสื่อออนไลน์ เป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นในร้านโดนัทสาขาต่างประเทศ และขอยืนยันว่า “บุคคลในภาพไม่ใช่พนักงาน มิสเตอร์ โดนัท ประเทศไทย และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในร้านมิสเตอร์ โดนัท ประเทศไทย” โดยทางสาขาในประเทศที่เกิดเหตุไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ปิดจุดขายดังกล่าว รวมถึงทำการจัดอบรมพนักงานทั่วประเทศ และเน้นย้าในเรื่องการดูแลคุณภาพของอาหาร และการบริการที่ดี ให้ได้ตามมาตรฐานทันที 

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจกว่า 40 ปี มิสเตอร์ โดนัท มุ่งมั่นและดำเนินการตามมาตรฐานด้านคุณภาพ โดยตรวจสอบวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัดก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งไม่หยุดในการพัฒนาการบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากมิสเตอร์ โดนัท เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

Image

โดนัทหน้าพิเศษ (Happiness Donut)

ซื้อโดนัทหน้าพิเศษ (Happiness Donut) 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

โดนัทหน้าพิเศษ (Happiness Donut)

              มิสเตอร์ โดนัท ผู้นำตลาดโดนัทของประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรและตอบแทนสังคม (CSR)

เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยเกิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ตลอดจนถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว อีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลเอกชน ประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ได้

      โครงการนี้จึงเป็นโอกาสของประชาชนไทยที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นโครงการที่ชาวรามาธิบดีทุกหมู่เหล่า น้อมใจกายดำเนินโครงการเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งสมพระเกียรติยศอย่างแท้จริง

 
รายละเอียดกิจกรรม:            
มิสเตอร์โดนัทจัดจำหน่ายโดนัทหน้าพิเศษ (Happiness Donut) ทั้ง 4 รสชาติ

ราคา:
ชิ้นละ 19.- 

ระยะเวลา:                          
1 – 30 มิถุนายน 2560

เงื่อนไขกิจกรรม:                
ทุกๆ การซื้อโดนัทหน้าพิเศษ 1 ชิ้น จะหักรายได้ชิ้นละ 1 บาท
เพื่อนำไปสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาที่ร่วมรายการ:
ร้านมิสเตอร์ โดนัท ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสยามพารากอน

แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
www.misterdonut.co.th, http://www.facebook.com/MisterDonutThailand หรือ CRG Call Center โทร.02-66-33-888

Image

The No. 1 Brand Thailand Awards

มิสเตอร์ โดนัท ประกาศความสำเร็จ รับรางวัล The No.1 Brand Thailand Awards 2016-2017

The No. 1 Brand Thailand Awards

มิสเตอร์ โดนัท ประกาศความสำเร็จ รับรางวัล The No. 1 Brand Thailand Awards 2016-2017

โดยนิตยสาร Marketeer สื่อธุรกิจการตลาดชั้นนำของประเทศ ร่วมกับ บริษัทวิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดสำรวจและวิจัยครอบคลุมผู้บริโภคทั่วประเทศถึง 4,000 ตัวอย่าง กว่า 1,000 แบรนด์ และมากกว่า 100 หมวดสินค้า จึงมั่นใจได้ว่าผลคะแนนมาจากความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล No.1 Brand Thailand 2016-2017 ยอดนิยมสูงสุด(ทั่วประเทศ) ในหมวด ร้านโดนัท จาก คุณอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ คุณเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Marketeer ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ